Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. - M.P.2004.42.719 - OpenLEX

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2004.42.719

Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2004 r.
nr 112-9-04
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
1.
Beata Ewa CICHACKA-KLAMKA - w Szczecinku
2.
Sebastian Marek DZIEDZIC - w Pułtusku
3.
Sylwia Maria ESTKOWSKA - w Białogardzie
4.
Grażyna GORCZYŃSKA - w Pułtusku
5.
Joanna Katarzyna GWIZDAK - w Chorzowie
6.
Rafał KRASOŃ - w Sandomierzu
7.
Anna LEWITA-HORYD - w Szczecinku
8.
Anna Katarzyna MANIEWSKA - w Wieluniu
9.
Zdzisław PATREUHA - w Zgorzelcu
10.
Dominik Stanisław RAK - w Staszowie
11.
Małgorzata Justyna SZACOŃ - w Szczecinie
12.
Jakub Zygmunt WILIŃSKI - w Szczecinie
13.
Marcin Adam ZIELIŃSKI - w Wałczu