Monitor Polski

M.P.2004.29.523

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2004 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-5-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Krzysztof Wiesław CESARZ
2. Jadwiga ŻYWOLEWSKA-ŁAWNICZAK

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Anna Małgorzata PELC - w Rzeszowie
4. Roman Jan SKRZYPEK - w Rzeszowie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Elżbieta BARSKA-HERMUT - w Łodzi
6. Natalia Maria BURANDT - w Elblągu
7. Jacek GACEK - w Nowym Sączu
8. Liliana Jolanta GAMBAL - w Jeleniej Górze
9. Marcin Antonio GARCIA FERNANDEZ - w Poznaniu
10. Barbara Bożena GARYCKA - w Opolu
11. Izabela Elżbieta GŁOWACKA-DAMASZKO - w Jeleniej Górze
12. Artur Władysław GRABOWSKI - w Opolu
13. Jarosław Tomasz HALIKOWSKI - w Legnicy
14. Ewa NOWACZYŃSKA - w Elblągu
15. Marzanna Anna PIEKARSKA-DRĄŻEK - w Ostrołęce
16. Medard Janusz RATAJ - w Legnicy
17. Dorota Joanna RZEŹNIOWIECKA - w Łodzi
18. Ewa Agata STECKIEWICZ-OCHOCKA - w Łodzi
19. Krzysztof Tadeusz STĘPIEŃ - w Krośnie
20. Jolanta Ewa STRUMIŁŁO - w Olsztynie
21. Jarosław Adam SZCZECHOWICZ - w Olsztynie
22. Wojciech WACŁAW - w Olsztynie
23. Mirosław Wiesław WIECZORKIEWICZ - w Olsztynie
24. Urszula WIEWIÓRA - w Jeleniej Górze

IV.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

25. Arita Agnieszka MASŁOWSKA - w Kolbuszowej
26. Szczęsny Tomasz SZYMAŃSKI - w Białymstoku