Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2004.2.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2003 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-13-03

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1.
Bożena Teresa BŁASZCZYK - w Łodzi
2.
Barbara Helena CIURASZKIEWICZ - we Wrocławiu
3.
Mirosław Wiesław COP - w Gdańsku
4.
Ewa Maria GIEZEK - w Gdańsku
5.
Anna GUZIŃSKA - we Wrocławiu
6.
Michał KŁOS - w Łodzi
7.
Roman KOWALKOWSKI - w Gdańsku
8.
Lech Zbigniew LEWICKI - w Lublinie
9.
Marek MACHNIJ - w Gdańsku
10.
Jarosław Wojciech MATRAS - w Lublinie
11.
Bożena Iwona OWORUSZKO - w Lublinie
12.
Maria PADAREWSKA-HAJN - w Łodzi
13.
Alicja Ewa PODCZASKA - w Rzeszowie
14.
Ryszard PONIKOWSKI - we Wrocławiu
15.
Małgorzata Julia ROKICKA-RADONIEWICZ - w Lublinie
16.
Jerzy Mariusz SAŁATA - w Gdańsku
17.
Krystyna Teresa SITKOWSKA - w Rzeszowie
18.
Aleksandra Barbara URBAN - w Gdańsku

II.

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

19.
Bożenna Wacława BLITEK - w Tarnowie
20.
Sławomir Dariusz BORATYŃSKI - w Lublinie
21.
Juliusz Zbigniew CIEJEK - w Olsztynie
22.
Tomasz CHOJNACKI - w Poznaniu
23.
Dorota Małgorzata CURZYDŁO - w Słupsku
24.
Ewa DOBRZYŃSKA-MURAWKA - w Olsztynie
25.
Beata Katarzyna FARALISZ - w Olsztynie
26.
Piotr Sławomir JAKUBIEC - w Lublinie
27.
Marek KRUSZEWSKI - w Łodzi
28.
Katarzyna Maria ŁUBKOWSKA - w Gdańsku
29.
Elżbieta Danuta MAJEWSKA - w Poznaniu
30.
Urszula MALAK - w Gdańsku
31.
Zenon Marian PEPLIŃSKI - w Gdańsku
32.
Tomasz PINTARA - w Łodzi
33.
Iwona PODWÓJNIAK - w Łodzi
34.
Marek Stanisław PODWÓJNIAK - w Łodzi
35.
Karol Wiktor RADASZKIEWICZ - w Olsztynie
36.
Piotr Jarosław ROMAŃSKI - w Lublinie
37.
Małgorzata Bolesława SOBCZAK-BROCKA - w Gdańsku
38.
Włodzimierz Robert ŚPIEWLA - w Lublinie

III.

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

39.
Paweł Piotr BILIŃSKI - dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
40.
Agnieszka Maria DOBRYCHŁOP - w Koninie
41.
Paweł Jerzy GONET - w Krośnie
42.
Izabela Anna KRUPA - dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
43.
Magdalena Monika KOELNER - dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
44.
Paweł Bogumił KWIATKOWSKI - dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
45.
Rafał Jacek LEŚNIAK - w Brzozowie
46.
Agnieszka MALISZEWSKA - dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
47.
Tomasz Fryderyk PÓŁTORAK - w Przeworsku
48.
Krzysztof Olgierd RUDNICKI - dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
49.
Agata Anna STAROŃ-KOBIAŁKA - w Trzebnicy
50.
Agnieszka Maria SZCZERBIŃSKA - dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
51.
Andrzej Stanisław WACHOWSKI - w Jarosławiu
52.
Urszula Jadwiga WICIŃSKA - w Środzie Śląskiej
53.
Lucyna Katarzyna ZYGMUNT - w Przeworsku