Monitor Polski

M.P.2017.504

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

nr 1130.13.2017

Na podstawie art. 5 § 3 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261), na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję na pięć lat niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym:

1. Agnieszka BANACH - w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Kielcach

2. Jerzy Karol PARCHOMIUK - w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Lublinie