Monitor Polski

M.P.2016.933

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.13.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2016 r.
o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639 i 929) powołuję w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
- Pana Janusza KAWECKIEGO,
- Pana Andrzeja Józefa SABATOWSKIEGO.