Monitor Polski

M.P.2016.275

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lutego 2016 r.
o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131.5.2016

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołuję Pana Adama GLAPIŃSKIEGO z dniem 1 marca 2016 r. na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.