Monitor Polski

M.P.2015.766

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131.15.2015

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołuję Pana Ryszarda KOKOSZCZYŃSKIEGO z dniem 4 sierpnia 2015 r. na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.