Monitor Polski

M.P.2016.1141

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996), powołuje Rafała SURĘ w skład Rady Polityki Pieniężnej.