Powołanie członka Rady Państwa.

Monitor Polski

M.P.1986.22.156

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 1986 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 17 lipca 1986 r.
w sprawie powołania członka Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dokonuje wyboru
Obywatela Jerzego Uziębły

na stanowisko członka Rady Państwa.