Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.2022.762

Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z 2021 r. poz. 1676 oraz z 2022 r. poz. 857), powołuje Tadeusza Kowalskiego do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.