Monitor Polski

M.P.2016.735

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639 i 929), powołuje Teresę BOCHWIC do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.