Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.2016.736

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639 i 929) oraz art. 26 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbietę WIĘCŁAWSKĄ-SAUK.