Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.2005.48.658

Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2005 r.
o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

nr 113-13-05

Na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728) z dniem 1 sierpnia 2005 r. powołuję Pana Stanisława Jędrzejewskiego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na sześcioletnią kadencję.