Monitor Polski

M.P.2017.533

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718) oraz art. 31a ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, powołuje Roberta KROPIWNICKIEGO na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.