Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Monitor Polski

M.P.2019.2

Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) oraz art. 31a ust. 1 i 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, powołuje Sławomira Potapowicza na członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.