Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1973.42.253

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 26 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia powołać Centralną Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Przewodniczący:Jerzy BAFIA
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Zastępcy Przewodniczącego:Bronisław OWSIANIK
Sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,
Piotr STEFAŃSKI
Sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego,
Sekretarz:Zdzisław ŻANDAROWSKI
Członek Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR,
Członkowie:Edmund BORATYŃSKI
Szef Kancelarii Rady Państwa,
Stanisław CIOSEK
Przewodniczący Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej,
Jan JABŁONOWSKI
Rolnik ze wsi Jabłonowo-Wypychy,

Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Sokołach, pow. Łapy,

Eugenia KULIŃSKA
Tkaczka w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. St. Dubois w Łodzi,
Maria MILCZAREK
Przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich,
Władysław POPIOŁEK
Górnik kopalni "Dymitrow" w Bytomiu,
Irena SROCZYŃSKA
Sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych,
Bronisława STASZCZUK
Sekretarz Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Produkcyjnych w Lublinie.