Monitor Polski

M.P.2020.425

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r. nr 1131.13.2020
o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 13a § 1 w związku z art. 11l § 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), w związku z rezygnacją sędziego Sądu Najwyższego Pana Kamila Michała ZARADKIEWICZA, z dniem 14 maja 2020 r., z wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powierzam sędziemu Sądu Najwyższego Panu Aleksandrowi Bogusławowi STĘPKOWSKIEMU, z dniem 15 maja 2020 r. wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w tym kierowanie Sądem Najwyższym, do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.