Monitor Polski

M.P.2020.394

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

nr 1131.12.2020

Na podstawie art. 13a § 1 w związku z art. 111 § 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), z dniem 1 maja 2020 r., powierzam sędziemu Sądu Najwyższego Panu Kamilowi Michałowi ZARADKIEWICZOWI wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w tym kierowanie Sądem Najwyższym, do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.