Powierzenie Rządowi pełnienia obowiązków.

Monitor Polski

M.P.1988.26.228

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 1988 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 19 września 1988 r.
w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w związku z odwołaniem Rządu, powierza w dotychczasowym składzie dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.