Monitor Polski

M.P.2016.1229

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.24.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2016 r.
o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074) z dniem 20 grudnia 2016 r., powierzam Pani Julii PRZYŁĘBSKIEJ pełnienie obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do czasu powołania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.