Art. 1. - Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy. Łuck.2013.03.14.

Monitor Polski

M.P.2015.778

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2015 r.
Artykuł  1
1.
Punkt styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, zwanym dalej "punktem styku granic", znajduje się na przecięciu linii przebiegającej środkiem rzeki Bug (Zachodni Bug) z linią stanowiącą przedłużenie południowej krawędzi Kanału Mościckiego.
2.
Punkt styku granic zaznaczono na Mapie delimitacyjnej styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, wykonanej w skali 1:10000, która stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.