§ 9. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  9. 14
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego udzielą szerokiej pomocy zakładom pracy w realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym również jednorodzinnego, oraz spowodują wyznaczenie komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego do koordynowania całości zagadnień związanych z rozwojem tego budownictwa.
14 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.