§ 4. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  4. 8
(uchylony).
8 § 4 uchylony przez § 22 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.87.23.132) z dniem 1 stycznia 1988 r.