§ 2c. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  2c. 6
Do wykończenia we własnym zakresie przez przyszłych najemców mogą być udostępnione mieszkania wyłącznie w budynkach podłączonych do sieci energetycznych, gazowych, cieplnych, wodnokanalizacyjnych oraz wyposażonych w instalacje wewnętrzne.
6 § 2c dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.