§ 2a. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  2a. 4
 
1.
Zakład pracy realizujący wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe może, uwzględniając warunki technologiczne i stan zaawansowania robót, przyjmować wnioski pracowników (przyszłych najemców) co do sposobu wykończenia i wyposażenia mieszkań, a w szczególności kolorystyki ścian i podłóg, rodzaju materiałów podłogowych, usytuowania punktów świetlnych, urządzeń sanitarnych, punktów czerpania wody, grzejników centralnego ogrzewania i ścianek działowych.
2.
Wkład pracy własnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, może być wnoszony przez przyszłych najemców w formie wykończenia i wyposażenia mieszkań we własnym zakresie.
3.
Zakład pracy, o którym mowa w ust. 1, po ustaleniu wykazu mieszkań przewidzianych dla przyszłych najemców, powinien ich poinformować, w jakim zakresie i na jakich warunkach mogą przystąpić do wykańczania mieszkań.
4 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.