§ 4. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 4. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  4.
1.
Umorzenie kredytów może nastąpić, pod warunkiem że spółdzielnia wykorzystuje obiekty zgodnie z ich przeznaczeniem oraz osiągnęła planowaną zdolność produkcyjną i usługową.
2.
Umorzenie kredytów, o którym mowa w § 3, może być również stosowane do inwestycji zrealizowanych przez spółdzielnię przed wejściem w życie uchwały, pod warunkiem, że od przysługującej sumy umorzenia kredytów potrącone zostaną kwoty kredytów umorzonych z tytułu inwestycji budowlano-montażowych oraz dotacje z Funduszu Rozwoju Rolnictwa udzielone na te inwestycje.