§ 13. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 13. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  13.
Ministrowie Rolnictwa i Finansów w porozumieniu z Zarządami Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Centralnego Związku Kółek Rolniczych ustalą zasady i warunki:
1)
udzielania dotacji,
2)
udzielania i umarzania kredytów bankowych,
3)
organizacji zespołów rolników indywidualnych.