§ 5. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  5.
Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego polega na:
1)
odstępowaniu działek budowlanych,
2)
udzielaniu długoterminowego kredytu,
3)
udostępnianiu projektów typowych,
4)
ułatwianiu zaopatrzenia materiałowego,
5)
popieraniu produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców,
6)
umożliwianiu powierzania robót budowlanych i instalacyjnych państwowym jednostkom wykonawczym,
7)
popieraniu spółdzielczych przedsiębiorstw budowlanych,
8)
poradnictwie i instruktażu,
9)
popieraniu odbudowy i kapitalnych remontów domów nie użytkowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich,
10)
popieraniu kapitalnych remontów domów użytkowanych.

Odstępowanie działek budowlanych.