§ 19. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  19.
Wykonawstwo budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i indywidualnego może być realizowane systemem zleceniowym lub systemem gospodarczym. Właściwi ministrowie unormują w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej tryb i warunki przyjmowania zleceń przez resortowe jednostki wykonawcze.