§ 12. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  12.
1.
Spłata kredytu dla wszystkich form budownictwa rozpoczyna się po upływie roku po zakończeniu budowy obiektu, na który kredyt został ustalony, nie później jednak niż w 3 lata od daty jego przyznania.
2.
Szczegółowy tryb udzielania, zabezpieczenia i spłaty kredytu bankowego określają odrębne przepisy.