Polsko-Amerykański Parlamentarny Program Wymiany Młodzieży.

Monitor Polski

M.P.2006.32.345

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2006 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie Polsko-Amerykańskiego Parlamentarnego Programu Wymiany Młodzieży

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dla umocnienia i pogłębienia strategicznego partnerstwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wyraża wolę powołania, we współpracy z Kongresem Stanów Zjednoczonych, Polsko-Amerykańskiego Parlamentarnego Programu Wymiany Młodzieży.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rady Ministrów o opracowanie, wspólnie z władzami Stanów Zjednoczonych Ameryki, szczegółów programu i przedstawienie ich Sejmowi do końca 2006 roku.