§ 18. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.

Monitor Polski

M.P.1970.16.133 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1979 r.
§  18-27. 1
(uchylone).
1 § 18-27 uchylone przez § 19 pkt 1 uchwały nr 86 z dnia 15 czerwca 1979 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (M.P.79.16.95) z dniem 30 czerwca 1979 r.