Monitor Polski

M.P.2016.1106

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2016 r.
§  1. Rada Ministrów w dniu 27 września 2016 r. podjęła uchwałę nr 117/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", która weszła w życie z dniem podjęcia.