§ 1. - Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Monitor Polski

M.P.2019.206

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lutego 2019 r.
§  1. 
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zwanego dalej "Programem".