Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki".

Monitor Polski

M.P.2017.1184

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, że:
1)
Rada Ministrów podjęła w dniu 26 października 2017 r. uchwałę nr 171/2017 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki";
2)
program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje Branżowe/ Programy wieloletnie;
3)
program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, stosuje się od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.