§ 3. - Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021.

Monitor Polski

M.P.2017.669

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.
§  3. 
Treść Programu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem http://bip.mkidn.gov.pl, w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".