§ 1. - Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021.

Monitor Polski

M.P.2017.669

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.
§  1. 
Rada Ministrów w dniu 24 maja 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021, zwanego dalej "Programem".