Podanie o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r., ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i pow. inowrocławskiego.

Monitor Polski

M.P.1936.235.413

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 1936 r.