Podanie o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 13 listopada 1934 r., dotyczącej warunków płacy i pracy dozorców domowych m. Poznania.

Monitor Polski

M.P.1935.24.39

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1935 r.