Monitor Polski

M.P.2005.15.259

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE
z dnia 3 marca 2005 r.
o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
I. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie V AL 21/02 stwierdził, że:

Tadeusz Świerkocki, syn Szczepana, urodzony 4 września 1925 r. w Żdziarze Małym, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

II. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie V AL 9/03 stwierdził, że:

Henryk Królikowski, syn Wojciecha, urodzony 15 lipca 1946 r. w Cypriance, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.