§ 8. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  8.
Prezes Narodowego Banku Polskiego będzie przedstawiał Sejmowi informacje o zagrożeniach w realizacji planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz założeń polityki pieniężno-kredytowej wraz z odpowiednimi wnioskami.