§ 6. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  6.
Banki mogą kredytować inwestycje centralne do wysokości globalnych nakładów ustalonych w centralnym planie rocznym dla tej kategorii inwestycji z uwzględnieniem ustalonych źródeł ich finansowania. Banki będą udzielać kredytów na finansowanie inwestycji centralnych wyłącznie do wysokości wynikającej z możliwości ich spłaty przez inwestora z funduszu rozwoju.