§ 5. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  5.
Priorytety polityki kredytowej w sferze inwestycji powinny być ściśle zharmonizowane z założeniami strukturalnymi i kierunkami inwestowania określonymi w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. Równoległym zadaniem banków jest oddziaływanie na podwyższenie sprawności procesu inwestycyjnego.