Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2021.446

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniosła 2323,9 mld zł.