Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2020.415

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniosła 2273,6 mld zł.