§ 3. - Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1985.5.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.