§ 1. - Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1985.5.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.
§  1.
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego:
1)
na Targach Krajowych "Wiosna 85", odbywających się od dnia 19 marca do dnia 22 marca 1985 r.,
2)
na Międzynarodowej Ekspozycji Maszyn Poligraficznych "Poligrafia 85", odbywającej się od dnia 23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1985 r.,
3)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak 85", odbywającej się od dnia 23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1985 r.,
4)
na Proeksportowej Wystawie Polskich Mebli "Polskie Meble 85", odbywającej się od dnia 2 maja do dnia 8 maja 1985 r.,
5)
na Międzynarodowych Targach Poznańskich "57 MTP", odbywających się od dnia 9 czerwca do dnia 16 czerwca 1985 r.,
6)
na Targach Krajowych "Jesień 85", odbywających się od dnia 17 września do dnia 21 września 1985 r.,
7)
na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych "Polagra-Agroexpo 85", odbywających się od dnia 22 października do dnia 27 października 1985 r.,
8)
na Międzynarodowych Targach Podwykonawstwa i Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 85", odbywających się od dnia 22 października do dnia 26 października 1985 r.,
9)
na Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart 85", odbywających się od dnia 24 listopada do dnia 1 grudnia 1985 r.

w Poznaniu w Polsce daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskaniu w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.