§ 1. - Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1983.14.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.
§  1.
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego na następujących imprezach:
1)
na Giełdach Krajowych "Wiosna-83", odbywających się od dnia 22 marca do dnia 25 marca 1983 r.,
2)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania »Taropak-83«", odbywającej się od dnia 12 kwietnia do dnia 16 kwietnia 1983 r.,
3)
na imprezie pn. "Międzynarodowa Ekspozycja Maszyn Poligraficznych »Poligrafia-83«", odbywającej się od dnia 12 kwietnia do dnia 16 kwietnia 1983 r.,
4)
na Proeksportowej Wystawie Mebli "Polskie Meble", odbywającej się od dnia 2 maja do dnia 8 maja 1983 r.,
5)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzie do Obróbki Drewna »Drema-83«", odbywającej się od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1983 r.,
6)
na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywających się od dnia 12 czerwca do dnia 19 czerwca 1983 r.,
7)
na Targach Krajowych "Jesień-83", odbywających się od dnia 20 września do dnia 23 września 1983 r.

w Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.