§ 3. - Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1982.12.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1982 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.