§ 3. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Monitor Polski

M.P.1996.83.728

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.